Home

Aanvraag mantelzorgwaardering Geertruidenberg

Zorgt u voor een familielid, buur of goede vriend vanwege ziekte, beperking, verslaving en of psychische problemen? Doet u dit structureel voor langere tijd en onbetaald? Dan bent u mantelzorger!

Voor de waardering gelden de volgende regels:

  • Er moet sprake zijn van intensieve zorg en/of ondersteuning van minimaal acht uur per week, structureel van aard en minimaal drie maanden.
  • De zorgvrager is woonachtig in de gemeente Geertruidenberg.
  • Indien de zorgvrager is overleden ná 1 april kan de waardering over dat jaar wél worden aangevraagd.
  • Als mantelzorger kun je éénmalig de waardering aanvragen, ook al is sprake in situaties waar je meerdere zorgvragers ondersteunt.
  • De zorgvrager kan zelf bepalen aan wie de waardering wordt aangeboden. Indien er meerdere mantelzorgers betrokken zijn bij de zorgvrager ontvangen de mantelzorgers samen één geldelijke waardering.
  • De mantelzorgwaardering is aan te vragen t/m 31 december.
 

Helaas, aanmelden was mogelijk t/m 31 december 2020. De inschrijving is nu gesloten!